Open Dialogue

Er zijn heel wat sites waar je meer te weten komt over de aanpak/methodiek van Open Dialogue:

  1. Een goede start lijkt ons de ervaring van filmmaker Daniel Mackler toen hij in 2011 in het Keropudas-ziekenhuis bezocht in Tornio, Finland, het zenuwcentrum van de Finse Open Dialogue.
  2. In zijn artikel “Omgaan met psychose via dialoog” pleit Stijn Van Heule voor de dialoog als alternatief en gaat dieper in op de open dialoogbenadering van Jaakko Seikkula
  3. Op deze site van Werkplaats Herstelondersteuning vind je antwoorden op veelgestelde vragen en een aantal links over Open Dialogue. “De Werkplaats Herstelondersteuning is ontstaan uit een grote ambitie: Herstel en Burgerschap – realiteit in 2020. De ambitie komt voort uit de ervaringskennis over Herstel die de afgelopen 20 à 30 jaar in binnen- en buitenland is opgebouwd. Het vraagt om verandering van de huidige zorg. Zo’n verandering vereist dezelfde visie samen met concrete doelstellingen voor een groot aantal partijen.
  4. Zorgcircuit Psychose Noord-West-Vlaanderen heeft zeer druk bijgewoonde Open Dialogue congressen georganiseerd in 2016 en 2017. Ook daar kan je veel informatie vinden over Open Dialogue.
  5. Als Engels geen probleem is, geeft het artikel van Michał Kłapciński en Joanna Rymaszewska (Wroclaw Medical University) een goed overzicht van het ontstaan en de evolutie van Open Dialogue: “Open Dialogue Approach – about the phenomenon
    of Scandinavian Psychiatry”